Heippa jälleen, ja oikein hyvää heinäkuuta <3

Toivottavasti kesä on kohdellut hyvin tähän mennessä töiden, lomailun, opintojen ja kaiken muun suhteen! Tiedottaja itse on nauttinut kuluneista viikoista esimerkiksi kotona, junassa, Voimistelupäivillä, junassa, perheen luona, junassa, ystävien kanssa, ja kandia kirjoitellessa (junassa). Kesäkuu menikin kuin silmänräpäyksessä, mutta onneksi kesän loppu ei häämötä vielä pitkään aikaan. Heinäkuulle on Forecan mukaan ennustettu vaihtelevaa säätä, luvassa on alkukuusta hieman tavanomaista enemmän sateita, mutta ajoittain olisi kuitenkin tavanomaista heinäkuuta lämpimämpää.

Viime kuussa Maakansaa viihdytti muun muassa Monttujamit sekä viimeisimpänä killan kesäpäivät, kiitos osallistujille ja järjestäjille <3 Heinäkuu on hiljaisempaa aikaa killan järjestämien tapahtumien osalta, joten tapahtumanälkää ehtii rauhassa kasvattaa syksyä varten. Pyöräilyn kilometrikisa on kuitenkin edelleen käynnissä, muistakaa merkkailla kilometrejä! Kiltahuoneelle on myös kertynyt löytötavaroita kevään aikana, hakekaahan siis aarteenne takaisin :)

Ihanaa kesän jatkoa, annetaan heinäkuun tarjoilla parastaan <3 Palataan asiaan taas elokuussa!

//

Hello again, and a very happy July <3

I hope the summer has treated you well so far in terms of work, holidays, studies and everything else! The Publicist herself has enjoyed the past few weeks, for example at home, on the train, at Voimistelupäivät, on the train, with family, on the train, with friends, and writing bachelor’s thesis (on the train). June went by in the blink of an eye, but luckily the end of summer won't be looming for a long time. According to Foreca, variable weather has been predicted for July, there will be slightly more rain than usual in the beginning of the month, and at times it would be warmer than usual in July.

Last month Maakansa was entertained by, among other things, Monttujamit and most recently the guild's summer days, thank you to the participants and organizers <3 July is a quieter time for events organized by the guild, so you have time to build up your hunger for events for autumn. However, the Cycling Kilometer Race is still going on, remember to mark your cycled kilometers! The guild room has also accumulated found items during the spring, so go get your treasure back :)

Have a wonderful continuation of the summer! Let's let July serve its best <3 Let's get back to it again in August!


Iiris Mäkelä
Tiedottaja ’24 // Publicist ’24

Killan tiedotus

Mikä teekkareille erittäin tärkeä ajanjakso alkaa 1.5. ja loppuu 30.9.?

Sehän on tietysti pyöräilyn kilometrikisa! 🚴🏼

Maanmittarikilta on perinteisesti mukana tässä Suomen suurimmassa pyöräilykilpailussa 😎

Kilometrikisan idea lyhyesti: Kirjaa kesän pyöräilykilometrisi palveluun ja kartuta joukkueen saldoa! Kilpailu on luonteeltaan leikkimielinen kisailu eri yritysten ja järjestöjen välillä.

Tänä vuonna jokainen poljettu 50 kilometriä tuo uuden arpalipun syksyllä järjestettävään palkintoarvontaan. Jokainen pyöräilty kilometri kannattaa siis merkitä, olitpa sitten satunnainen sunnuntaipyöräilijä tai maanteiden kiituri! 🚴🏼


Lisätietoja löytyy osoitteesta: kilometrikisa.fi tai kysymällä tg: @emiliasuo

Kilpailu käydään aikavälillä 1.5.-30.9. Killan tiimiin voit liittyä tästä linkistä:

https://www.kilometrikisa.fi/teams/join/

Liittyminen tapahtuu kirjautumisen/rekisteröitymisen yhteydessä. Helppoa kuin apupyörillä ajaminen!

Koodi: MK2024
Tiimi: Maanmittarikilta

Mukavia pyöräilykilometrejä! ☀️#kmkisa

//

Which very important period starts on 1st May and ends on 30th September?

It's the Cycling kilometre race, of course!

This year, Maanmittarikilta will once again take part in the Cycling kilometre race!

The idea of the kilometre race in short: Log your summer cycling kilometres and add to your team's score! The competition is a playful competition between different companies and organisations.

This year, every 50 kilometres cycled will earn you a new token for the prize draw in the autumn. So whether you're a casual Sunday cyclist or a road racer, every kilometre you cycle is worth marking!

For more information visit: kilometrikisa.fi or ask tg: @emiliasuo

The race runs from 1st May to 30th September. You can join the guild team via this link:

https://www.kilometrikisa.fi/teams/join/

Joining the team is done by logging in/registering. It's as easy as riding with training wheels!

Code: MK2024
Team: Maanmittarikilta
Happy cycling! #kmrace

Kiltahuoneelle on kevään mittaan taas kerääntynyt paljon löytötavaroita. Hae omasi 16.8. mennessä. Tämän jälkeen noutamattomat tavarat hävitetään. Välitäthän viestiä myös tuttavillesi, jotka ovat saattaneet hukata tavaroitaan MK:n tapahtumiin. Mikäli tunnistat tavaroitasi, mutta et pysty hakemaan niitä määräaikaan mennessä, niin laita viestiä @sottopytty Telegramissa.

//

A lot of lost items have found their way to the guild room during the spring. Please pick your lost items from the guild room before 16 August. After July the items will be disposed. Please also forward the message to your friends who might have lost their stuff at our events. If you cannot pick your before the deadline, please contact @sottopytty on Telegram.

Kiltahuoneen ikkunat vaihdetaan elokuun loppuun mennessä. Korjaukselle ei ole tarkempaa aikataulua, minkä vuoksi ikkunalaudat joudutaan pitämään tyhinä tavaroista elokuun loppuun asti tai kunnes ikkunat on vaihdettu. Kiltahuoneella voi oleskella muuten normaaliin tapaan, mutta huomioithan tämän Monttua käyttäessäsi.

//

The windows in the guild room will be replaced by the end of August. There is no more specific schedule, so the windowsills must be left empty until the end of August or until the repair has taken place. You can still visit Monttu normally but please take this into consideration when using the guild room.

Muuta

FI

Jämeräpartaisen insinöörin, Sheryl Tokyon ja Kunniamursun Tempauskäsky luettiin Aalto Open Airissa ja Wappuriehan julistuksessa. Tempauksen teema on nyt selvillä: vapaaehtoistyön arvostuksen lisääminen Suomessa.

Talouden kiristyessä on työn tuottavuudesta tullut entistä tärkeämpää. Kuitenkaan meidän ei sovi unohtaa työtä, jolle ei voi määrittää hintaa. Vapaaehtoistyö leikkaa läpi koko suomalaisen yhteiskunnan ja on näkynyt talkoohengessä kautta historian. Sillä on tärkeä arvo. Se on pohjimmiltaan toisista välittämistä ja totista altruismia, joka näkyy myös arjen pienissä teoissa. Moni meistä tekee vapaaehtoistyötä esimerkiksi luovuttamalla verta, poimimalla roskia luonnosta tai osallistumalla urheiluseuran toimintaan. Koemme, että nykypäivänä vapaaehtoistyö ei saa ansaitsemaansa arvostusta yhteiskunnassa.

Kutsumme mukaan koko Aalto-yhteisön kiinnittämään huomiota kaikkeen siihen vapaaehtoistyöhön, mitä Suomessa tehdään. Nostetaan yhdessä esille kaikkien käsien jälki! Tempaus järjestetään alustavasti 21.–27.10., jolloin jalkaudumme sankoin joukoin yhteistyöyhdistyksiin tempaamaan.

EN

The Tempaus Command of the Engineer with a sturdy beard, Sheryl Tokyo, and Kunniamursu was read at Aalto Open Air and the Declaration of Wappu Madness. The theme of Tempaus is now clear: increasing the appreciation of volunteer work in Finland.

As the economy tightens, workplace productivity has become increasingly crucial. Nevertheless, we should not forget about work for which you cannot set a price. Volunteer work cuts across the entire Finnish society and has been evident in the community spirit throughout history. It also holds significant value. It is ultimately about caring for others and genuine altruism, which are also reflected in small daily acts. Many of us engage in volunteer work by donating blood, cleaning up litter from nature, or participating in sports club activities. In our view, volunteer work today does not receive the appreciation it deserves in society.

We invite the entire Aalto community to pay attention to all the volunteer work being done in Finland. Let’s bring up everyone’s efforts together! The preliminary dates for Tempaus are 21–27 Oct, when we will mobilise in large numbers to campaign within cooperative associations.

SV

Den Bisterskäggige ingenjören, Sheryl Tokyos och Kunniamursus Tempausbefallning lästes upp på Aalto Open Air och utlysningen av Wappen. Tempaustemat är nu klart: att öka uppskattningen av frivilligarbete i Finland.

Då ekonomin åtstramas har arbetets produktivitet blivit allt viktigare. Vi ska ändå inte glömma arbete som inte kan fastställas något pris. Frivilligarbetet skär genom hela det finländska samhället och har synts som talkoanda genom historien. Det har ett viktigt värde. Det är i botten att bry sig om andra och allvarlig altruism som även syns i vardagens små gärningar. Många av oss gör frivilligarbete t.ex. genom att donera blod, plocka skräp i naturen och delta i idrottsföreningens verksamhet. Vi upplever att frivilligarbete inte idag får den uppskattning i samhället som det skulle förtjäna.

Vi bjuder in hela Aaltogemenskapen att fästa uppmärksamhet vid allt det frivilligarbete som görs i Finland. Låt oss tillsammans lyfta fram allas handavtryck! Tempaus ordnas preliminärt 21-27.10 då vi sätter av i stora skaror mot våra samarbetsföreningar för att utföra tempaus.

Siirry sivun alkuun