EhdokkaatPriska Viljakainen
Kuva
EsittelyMoikka! Oon Priska ja kolmannen vuoden mittari. Edellisenä vuonna oon toiminut MAIKissa varapuheenjohtajana ja ollut killassa mukana pienemmissä projekteissa. Erityisesi maisterikapteenin pestissä kiinnostaa sen monipuolisuus sekä mahdollisuus tutustuttaa opiskelijakulttuuriamme sekä kiltaamme uusille opiskelijoille! Olisi myös huikeaa päästä esittelemään vaihto-opiskelijoille suomalaista kulttuuria. Pestissä innostaa myös mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin sekä oppia uutta. MAIKin kautta olen päässyt järjestämään tapahtumia hyvin monipuolisesti ja uskon sen auttavan maisterinkapteeninkin pestissä.
Mitkä ovat mielestäsi killan tärkeimmät tehtävät?Omasta mielestä killan tärkeimpiä tehtäviä on toimia yhteisönä opiskelijoille, kiltalaisten edunvalvonta sekä teekkari- ja mittarikulttuurin ylläpitäminen. Näitä kilta pyrkii saavuttamaan tapahtumien sekä muun toiminnan järjestämisellä.
Mitkä 3 asiaa lupaat hoitaa hallitusvuotesi aikana, mikäli sinut valitaan?Hallitusvuoteni aikana haluaisin lisätä maisterifuksien ja vaihto-opiskelijoiden aktiivisuutta killassa. Haluaisin heidän kokevan olonsa yhtä tervetulleiksi kiltaan kuin esimerkiksi kandifuksit ja toivoisin heidän saavan killastamme yhteisön samalla tavalla. Näin ollen haluan järjestää yhteistapahtuman maisterifuksien ja kandifuksien kanssa. Tämän lisäksi haluaisin pitää huolta selkeästä kommunikoinnista kaikessa tekemisessä.
Koetko, että pestissäsi olisi jotain kehitettävää? jos kyllä, mitä?Näin monipuolisessa pestissä on varmasti aina kehitettävää. Koska maisterikapteeni joutuu olla niin laajasti tekemisissä monien ihmisten kanssa, haluaisin parantaa kommunikaatiota entisestään. Kuten aiemmin jo mainitsin, haluaisin myös kannustaa maisterifukseja ja vaihto-opiskelijoita enemmän osallistumaan killan tapahtumiin. Näin ollen haluaisin myös kehittää kaksikielisyyttä tapahtumissa ja tiedottamisessa.
Kuinka paljon luulet hakemasi hallitusviran vievän aikaa viikossa ja mistä se koostuu?Maisterikapteenin pesti vie hyvin vaihtelevasti aikaa riippuen tulevista tapahtumista. Oman pestin lisäksi aikaa vie tietenkin myös muu hallitustoiminta sekä KvTMK-toiminta. Olen kuitenkin valmis priorisoimaan pestiä riippumatta kuinka paljon aikaa se vie.
Miten suhtaudut mikäli hallituksessa, pestisi alaisessa henkilöstössä tai killassa on henkilö, jonka kanssa et tule toimeen, mutta tulee tilanne, että sinun tulisi tehdä hänen kanssaan yhteistyötä?Pyrin aina tulemaan kaikkien kanssa toimeen. Kuitenkin tilanteessa, jossa en tulisi henkilön kanssa toimeen, haluan silti kohdella häntä niin kuin muita. En usko, että ikävä käytös toista kohtaan ratkaisisi mitään. Varmasti jos kunnioitamme toisiamme yhteistyö toimii paremmin ja kummallakin on mukavampaa tilanteessa.
Hallituksen tehtäviin kuuluu kiltalaisten edunvalvonta. Kerro omin sanoin, mitä edunvalvonta mielestäsi tarkoittaa.Kilta toimii kiltalaisten hyväksi ja kiltatoiminnassa otetaan huomioon kiltalaisten etu. Hallituksen tehtäviin kuuluu ajaa kiltalaisten asiaa muun muassa kiltalaisten ja korkeakoulun välillä sekä tuoda esiin kiltalaisten toiveita ja ajatuksia liittyen korkeakoulun toimintaan.
Koetko mielestäsi, että kilta jättää vanhemmat (3+ ) vuosikurssit ja maisteriopiskelijat vähemmälle huomiolle kuin ’nuoremmat’?Kilta ei ehkä kannusta vanhempia opiskelijoita osallistumaan toimintaan samalla tavalla kuin nuorempia opiskelijoita. Näen tämän kuitenkin myös hyvin luonnollisena, sillä vanhemmille opiskelijoille kiltatoiminta on usein jossain määrin tuttua. On kuitenkin tärkeää, että esimerkiksi maisterifuksit otetaan kandifuksien tapaan huomioon ja heille annetaan samat mahdollisuudet sekä informaatio kuin kandifukseille. Mielestäni on myös tärkeää, että myös vanhemmille opiskelijoille järjestetään yhä tapahtumia ja pyritään painottamaan, etteivät tapahtumat ole suunnattu vain ‘nuoremmille’.
Millainen käsitys sinulla on hallituksen yhteisistä vastuista ja niiden työtaakastaKuten maisterikapteenin hommat myös hallituksen yhteisten vastuiden työtaakka vaihtelee ajankohdan mukaan. Viikoittaisten kokousten lisäksi hallituksen yhteisiin vastuisiin kuuluu mm. killan edustamista tapahtumissa sekä killan yleisten juoksevien asioiden hoitamista. Hakiessani tähän pestiin olen tietenkin myös lupautunut hoitamaan yhteisiä vastuita ja varautunut myös näiden vievän aikaa.
Hakisitko pestiin jos se ei olisi osana hallitusta?Ehdottomasti hakisin pestiin, vaikkei se olisikaan hallituspesti. Haluan päästä edistämään kiltatoimintaamme ja esimerkiksi kehittämään tänä vuonna aloitettua häirintäyhdyshenkilötoimintaa. Yleistä kiltatoimintaa on helpointa kehittää hallituksesta käsin, mutta kuitenkin maisterikapteenin hommat innostavat minua tällä hetkellä eniten.
Siirry sivun alkuun