Oletko miettinyt, mitä maanmittari voisi tehdä valmistuttuaan? Ei hätää, täältä löytyy vastauksia juuri sinulle! Tällä sivulla mittarialumnit kertovat omia uratarinoitansa. Alumnien nimien alta löytyvät heidän valmistumisvuotensa sekä pääaineensa. Vaikka pääaineen nimi on muuttunut vuosien saatossa, niin kilta on pysynyt!

Jos olet alumni (tai alumnimielinen) ja haluaisit jakaa myös oman tarinasi tänne, olethan yhteydessä killan opintomestariin.

Lakanen
Anni Lakanen
2010
Kiinteistötalous ja -arviointi

Titteli
Salkunhoitaja

Mitä teet?
Vastaan tällä hetkellä noin 250 miljoonan euron arvoisen kiinteistörahaston salkunhoidosta. Tehtävään kuuluu mm. uusien sijoituskohteiden hankinta, kaupalliset neuvottelut, osto-ja myyntiprosessien vetovastuu, olemassa olevan salkun hallinta, rahaston esittely ja yhteydenpito myyjiin ja paljon muuta.

Miten päädyit alalle?
Kiinteistösijoittamisen pariin päädyin, saatuani 2011 alkuvuonna puhelun transaktioneuvonantoyrityksestä, jonne etsittiin uutta analyytikkoa. Olin vastavalmistunut, kiinteistöjohtamisen ja -arvioinnin puolelta kokemusta opiskeluvuosina saanut DI, mutta ajattelin, että kiinteistösijoittaminen on vaikeaa, eikä minun juttunut. Menin kuitenkin haastatteluun, kun opiskelijakaverini oli minusta firmalle vinkannut, ja sain lopulta paikan. Jo aloittelevana, kokemattomana analyytikkona pääsin mukaan osto- ja myyntiprojekteihin laajasti ja kartutin kokemustani. Ala ikään kuin nielaisi mukaansa.
Muutaman transaktioneuvonantovuoden jälkeen hain hetken mielijohteesta nykyisellä työnantajallani avoinna ollutta kiinteistöanalyytikon paikkaa, sain työn ja muutaman vuoden jälkeen etenin nykyiseen rooliini. Kannatti siis lähteä kokeilemaan siipiä kiinteistösijoittamisen parissa.

Paras asia työelämässä?
Ihmiset. Lisäksi se, ettei yksikään päivä ole vielä ollut samanlainen.

Titteli
Tilusjärjestelypäällikkö

Mitä teet?
Toimin tilusjärjestelyjä tekevän vastuualueen esimiehenä Etelä-Suomessa. Vastuualueella tehdään peltotilusjärjestelyjä, väylähankkeisiin liittyviä tilusjärjestelyjä ja yhteismetsien muodostamisia. Yhteistoiminnan merkeissä olemme mukana lukuisissa maaseudun kehittämiseen liittyvissä EU-hankkeissa. Vastuualueeni kattaa Jyväskylän eteläpuolisen Suomen, joten Etelä-Suomen maakuntakaupungeissa ja maaseudulla tulee usein käytyä. Etätyömahdollisuuden ansiosta olen lähes yhtä usein kotona Espoon Bembölessä kuin toimistolla Pasilassa.

Miten päädyit alalle?
Alun perin minusta piti tulla opettaja. Sattumalta kuitenkin armeijassa päädyin mittausupseerikoulutukseen. Ensin innostuin ihan tavallisista maastomittauksista. Opiskeluiden alussa kiinnostus kuitenkin kääntyi maanmittaustoimituksiin ja yhdyskuntasuunnitteluun. Kesä 1999 harjoittelijana Kuopiossa maanmittaustoimitusten maastotöissä sai minut kuitenkin unohtamaan yhdyskuntasuunnittelun. Pidin erilaisten riitatilanteiden ratkaisemisesta ja sovittelusta maaseudulla. Tämän jälkeen ensimmäinen insinöörivuosi 2002 ratkaisi suuntautumiseni tilusjärjestelyihin. Monimutkaiset ja haastavat hankkeet, joissa soviteltiin maaseudun erilaisten intressien välillä veivät mennessään.

Paras asia työelämässä?
Onnistumiset mielenkiintoisissa ja yhteiskunnallisesti merkittävissä hankkeissa. Joustava ja työntekijäystävällinen työnantaja on myös plussaa.

konttinen
Kalle Konttinen
2002
Kiinteistötekniikka
Strömppä
Laura Strömberg
2019
Kiinteistötalous (kandina RYM)

Titteli
Kiinteistökehitysinsinööri

Mitä teet?
Edustan kiinteistöomistajaa ja toimin omistuksen aikaisten kiinteistöjen parissa sekä niiden kehittämisessä. Minusta mielenkiintoisinta on päästä seuraamaan kiinteistöjen kehittämistä pitkällä aikavälillä, mm. sen arvon näkökulmasta ja toimimaan yhdessä eri sidosryhmien kanssa.

Miten päädyit alalle?
Minua kiinnosti lukiossa talous ja mietinkin kauppista, mutta myös samalla matemaattiset aineet ja löysin kiinteistötalouden vuonna 2011 syksyllä. Sitten 2012 syksyllä kuulin, että kandiohjelma muuttuu ja päätin silti hakea. Pääsin sisään Rakennetun ympäristön kandiohjelmaan ja en ole katunut hetkeäkään valintaani. Opinnot, kiltatoiminta ja muut samanhenkiset ihmiset veivät mukanaan.

Paras asia työelämässä?
Saman henkiset työkaverit, uuden oppiminen ja saa tehdä sitä mistä on kiinnostunut.

Titteli
Kiinteistöpäällikkö

Mitä teet?
Vastaan suuren infrahankkeen kiinteistöasioista ja dokumentaatiosta. Kiinteistöjen suhteen työtehtävät sisältävät mm. maanhankintaa, erilaisia kiinteistöihin liittyviä sopimuksia kuten rasitesopimuksia, valtakirjojen hankkimista ja lunastustoimituksiin osallistumista.

Miten päädyit alalle?
Sattumalta. Alotin opiskelut tietotekniikassa, jossa en kuitenkaan viihtynyt. Halusin pysyä TKK:lla, ja katsoin sopivia koulutusohjelmia johon voisin vaihtaa ilman, että joutuisin tekemään pääsykokeet uusiksi. Kiinteistötalous vaikutti mielenkiintoisemmalta vaihtoehdolta, vaikka en aidosti tiennyt mitä siellä tarkalleen tehdään.

Paras asia työelämässä?
Tekemisen vapaus. Työskentelen aika itsenäisesti, eikä kukaan hengitä niskaan.

haavisto
Hannu Haavisto
2016
Kiinteistötekniikka
Vainikainen
Iiro Vainikainen
2019
Maankäytön suunnittelu ja liikennetekniikka

Titteli
Suunnittelija

Mitä teet?
Tällä hetkellä olen mukana raitiotieallianssin suunnittelutehtävissä. Nykyinen toimenkuvani on virallisesti raitiotien ratasuunnittelija, mutta allianssimallin hommat ja alan yleinen tilanne mahdollistavat hyvin laajalla skaalalla asioihin vaikuttamisen.

Miten päädyit alalle?
Oma alalle päätyminen on ollut pienten sattumusten kautta. Lukiosta valmistumisen jälkeen pakka oli aika sekaisin eikä alkuperäiset yliopistohaut ottaneet oikein tuulta alleen. Siitä päädyin pienelle kiertomatkalle, jossa opiskelinkin talonrakennustekniikan insinööriksi. Sillä opintopohjalla onnistuinkin pääsemään erääseen suureen konsulttiyhtiöön kesäharjoittelijaksi kunnallistekniseen suunnitteluun, jossa oma rakkaus infraa kohtaan lopulta löi kunnolla läpi. Tällöin myös oma kunnianhimo nousi uuteen asteeseen ja oli pakko saada alaan liittyvä DI-tutkinto. Vaikkei suoraan maisterivaiheeseen ensimmäisellä yrittämällä päässytkään, oli vuoden odottelu kandin puolella erittäin mielekästä aikaa, kun pääsi toden teolla kiltaan ja teekkarielämään kiinni!

Paras asia työelämässä?
Sen näkee, että tällä alalla ihmiset ovat aidosti innoissaan omasta alastaan. Monella on paljon intoa ja osaamista jota voi jakaa. Ja itse voi nauttia siitä kun tietää tekevänsä muiden maailmasta parempaa.

Titteli
Projektipäällikkö / Liikennesuunnittelija

Mitä teet?
Työskentelen liikennesuunnittelun parissa ja pääasiallinen työnkuvani koostuu liikenne-ennusteista ja data-analytiikasta. Olen ollut mukana useiden pikaraitiotiehankkeiden vaikutusten arvioinnissa sekä monissa muissa liikennejärjestelmätason selvitys- ja suunnitteluprojekteissa. Käytännössä työni on datan käsittelyä, koodailua, raporttien kirjoittamista, kokoustamista, kahvittelua yms. Projektien kirjo on hyvin laaja ja datan pyörittelyn sijaan toisinaan pääseekin leikkimään maankäytön suunnittelun, talouden tai arkkitehtuurin ammattilaista.

Miten päädyit alalle?
Innostus liikennettä kohtaan syttyi vasta ensimmäisten opintovuosien jälkeen. Rakennetussa ympäristössä kiinnosti erityisesti suunnittelutyö, jossa laajan poikkitieteellisyyden keskellä insinöörimäisellä viisastelulla on jalansijansa.

Paras asia työelämässä?
Monipuoliset projektit ja innostava työyhteisö.

Samuli
Samuli Kyytsönen
2019
Maankäytön suunnittelu ja liikennetekniikka
Mikael Still
1998
Kiinteistötekniikka

Titteli
Maanmittausinsinööri (DI)

Mitä teet?
Teen lunastustoimituksia infrahankkeita (maantiet, metrot, voimajohdot, luonnonsuojelualueet jne) varten pääkaupunkiseudulla ja muualla Uudellamaalla. Toimitusten tärkeimpiä vaiheita on korvausten määrääminen maanomistajille.

Miten päädyit alalle?
Halusin ammatin, jossa työskentelen erilaisten ihmisten ja sidosryhmien kanssa.

Paras asia työelämässä?
Saan olla mukana toteuttamassa yhteiskunnallisesti tärkeitä hankkeita samalla kuin myös huolehdin maanomistajien oikeusturvasta.

Siirry sivun alkuun