Maanmittarikillan alumnimentorointi 1.0

Maanmittarikilta järjestää ensimmäistä kertaa yhdessä alumniensa kanssa mahdollisuuden alumnimentorointiin opiskelijoilleen! Kiltalaisten kanssa toistuvat usein keskusteluissa samat teemat ja stressin aiheet, joista kuitenkin monen on vaikeaa puhua julkisesti. Tunnistettuja ongelmia ovat mm uupuminen opintojen, töiden ja kiltahommien keskellä, opintojen ylimalkaisuudesta johtuva ahdistus omasta ammatillisesta osaamisesta ja polusta eteenpäin kohti toivottua työuraa, kandin tai dipan haasteet sekä suoritus- tai menestyspaineet opinnoissa ja töissä. Aktiivinen alumniverkosto on killan upea voimavara, jonka tietotaitoa vielä kovin vähän on hyödynnetty, vaikka vastaavia kysymyksiä ovat aiemmatkin sukupolvet pohtineet. Tunnistitko omat ajatuksesi kuvauksesta tai onko mielessäsi jokin muu aihe, josta haluaisit keskustella vanhemman ja kenties viisaamman mittarin kanssa? Tartu tilaisuuteen ja hae mukaan vuoden mittaiseen alumnimentorointiin!

Mitä on mentorointi?
Mentorointi on yksinkertaisimmillaan yhteistyösuhde, jonka keskeisimpänä tavoitteena on tukea aktorin kasvua ja kehitystä hänelle merkityksellisissä asioissa. Hyvässä mentorisuhteessa kuitenkin myös mentori voi oppia uutta. Mentoroinnissa keskeistä on osapuolten välinen luottamuksellinen suhde, kummankin sitoutuminen prosessiin sekä avoimuus keskustelussa. Prosessin aikana pyritään sekä asettamaan tavoitteita että löytämään keinoja niiden saavuttamiseen. Suhde voi olla osapuolista riippuen enemmän kuunteleva ja tukeva tai sparraava ja ”coachaava”. Kummallekin osapuolelle tarjolla on uusia näkökulmia, käytännön vinkkejä, energiaa ja voimavaroja sekä verkostoitumista alan kollegoiden kanssa.

Mitä opiskelijalta vaaditaan?
-Mentorointipaikat on ensisijaisesti tarkoitettu niille, jotka pystyvät olemaan mukana koko vuoden. Ohjelmaan kuuluu myös kaikille yhteinen aloitus ja purkutilaisuus sekä palautteenanto.
-Hyödyn saamiseksi mentorin kanssa on suositeltavaa tavata vähintään 2 kertaa syksyllä ja 3 kertaa keväällä tapaamisiin myös hieman valmistautuen. Mentorisi saattaa esimerkiksi antaa sinulle tapaamisten välille jonkin tehtävän. Pystyt siis antamaan mentoroinnille riittävästi aikaa.
-Toivomme, että sinulla on mielessäsi yksi tai muutama selkeä haaste tai keskustelunaihe, joita toivot pääseväsi käsittelemään mentorin kanssa. Aiheita voi jäsentää myös mentoroinnin alussa, mutta yhteistyö lähtee sujuvammin käyntiin, jos olet valmiiksi hieman miettinyt itsellesi tärkeitä teemoja.
-Olet tulevana vuonna mielellään 3-N vuoden opiskelija. Mikäli paikkoja jää annetaan ne nuoremmille opiskelijoille, joten tulevana tupsunakin voit ilmoittautua jonoon. Paikkoja on 10 nopeimmalle!

 

Aloitustapaamisessa 22.9. käydään ohjelman ja mentoroinnin periaatteita läpi ja tarjotaan erilaisia työkaluja mentoroinnin tueksi, jotta kumpikin osapuoli saa suhteesta mahdollisimman paljon irti. Yksin mentorinsa kanssa ei siis tarvitse jäädä, vaan alumnivastaavat ovat koko prosessin ajan tukena. 🙂
Toivomme, että vastaat kaikkiin ilmoittautumisessa kysyttyihin kysymyksiin, jotta pystymme yhdistämään aktorit ja mentorit mahdollisimman sopiviksi pareiksi.

 

     

    Ilmoittautujat

    Varasijalla

    Siirry sivun alkuun