MITEN MINUSTA TULEE DIPLOMI-INSINÖÖRI?

Diplomi-insinöörin tutkinto on kaksivaiheinen. Tämä tarkoittaa sitä, että ensin opiskellaan kandivaiheessa tekniikan kandidaatin tutkinto joka on laajuudeltaan 180 opintopistettä. Kandidaatin tutkintoon sisältyy perusopinnot 70 op, vapaasti valittavia opintoja 25 op, oman kandipääaineen opinnot 50+10 op ja sivuaine 25 op. Kandipääaineopintojen 10 op tarkoittaa kandidaatintyötä, joka on tutkielma jostain alaan liittyvästä aiheesta, joka ei ole kuitenkaan diplomityön laajuinen. Yhdessä vuodessa on laskettu suoritettavaksi 60 op edestä kursseja.

Kandivaiheen pääaineenne, Rakennettu ympäristö, määrittää opintojanne ensimmäisen kolmen vuoden ajan. Rakennetun ympäristön kandipääaineessa rakennettua ympäristöä tarkastellaan erityisesti kiinteistötalouden, liikennetekniikan ja maankäytön suunnittelun näkökulmista. Kandipääaine luo perustan rakennetun ympäristön suunnittelun ja investointien hallinnan tiedoille ja taidoille. Se rakentaa kokonaisvaltaista harkintakykyä monimutkaisen kaupunkiympäristön ja sen järjestelmien muutoksen hallitsemiseksi.

Voit valita kanditutkintoosi itseäsi kiinnostavan sivuaineen ja voit täydentää ja suunnata tutkintoasi haluamillasi vapaasti valittavilla opinnoilla. Kiinteistötalouden alaan liittyvää johtamisosaamistasi voit kasvattaa esimerkiksi tuotantotalouden ja kauppakorkeakoulun kurssitarjonnalla. Vahvistaaksesi maankäytön suunnitteluosaamistasi voit valita kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelun kursseja arkkitehtuurin laitokselta. Erityisesti liikennetekniikkaan kytkeytyvää yhdyskunta- ja ympäristöteknistä osaamistasi voit vastaavasti vahvistaa energia- ja ympäristötekniikan sivuaineella. Sivuaine kone- ja rakennustekniikasta voi olla hyvä valinta rakennuttamiseen ja rakennusten kiinteistöhallintaan osaamistaan laajentaville. Laskennan ja mallinnuksen sivuaine sopii rakennetun ympäristön tietoteknistä osaamistaan täydentäville.

Kanditutkinnon kurssien jälkeen siirrytään kohti erikoistumista aineopinnoissa eli maisterivaiheeseen. Yleisin vaihtoehto on siirtyä johonkin oman korkeakoulun, meidän tapauksessamme Insinööritieteiden korkeakoulun, tarjoamaan maisteriohjelmaan. Käytännössä moni teistä tulee todennäköisesti siirtymään kahteen erityisesti teille rakennetun ympäristön opiskelijoille suunnattuun vaihtoehtoon, jotka ovat Real Estate Economics (kiinteistötalous) sekä Spatial Planning and Transportation Engineering (maankäytön ja liikennetekniikan suunnittelu).

Menestys opinnoissa saattaa helpottaa toisaalta muihinkin maisteriohjelmiin suuntautumista, etenkin jos oma kandivaiheessa suoritettu sivuaine sitä tukee. Maisterivaiheen ohjelmat suoraan RYMistä ovat:

Spatial Planning and Transportation Engineering (SPT)

SPT:n maisteriohjelma keskittyy tärkeisiin tulevaisuuden haasteisiin kestävässä rakennetussa ympäristössä, kuten globaaleihin megatrendeihin, kuten urbanisaatioon ja vihreämpien kaupunkien tarpeeseen.
Maisteriohjelmana SPT:ssä keskitytään ympäristön ja maankäytön suunnitteluun sekä liikennetekniikkaan. Voit erikoistua jompaan kumpaan tai hankkia laajan osaamisen molemmista suuntauksista. Klikkaa lisätietoja Intosta!

Real Estate Economics (REC)

Real Estate Economics -maisteriohjelma tarjoaa opiskelijoille kokonaisvaltaisen koulutuksen kiinteistötalouteen keskittyen teknologiaan, talouteen, lakiin ja kiinteistöjohtamiseen. Maisteriohjelman kurssit opettavat vaadittavat ja tarvittavat tiedot kiinteistön johtamisen kaikkiin vaiheisiin. Kaikki opiskelijat pääsevät oppimaan kiinteistötalouden, kiinteistömarkkinoiden ja arviointi- ja sijoitusmenetelmien perusperiaatteet.
Maisteriohjelmana REC:ssä keskitytään kiinteistösijoittamiseen ja -talouteen, kiinteistökehittämiseen sekä johtamiseen kiinteistöjen elinkaaren joka vaiheessa. REC antaa myös mahdollisuuden syventyä maankäytön johtamiseen maavarojen käyttämisen ja kehittämisen suhteen. Klikkaa lisätietoja Intosta!

Edellä mainittuihin maisteriohjelmiin RYMin opiskelijoilla on niin sanotusti takuupaikka eli toiseen näistä pääset varmasti, mutta RYMin kandiopiskelijoilla on myös mahdollisuus hakea erillishaussa muihin maisteriohjelmiin. Kaksi erittäin sopivaa yhteistyössä muiden koulujen kanssa järjestettävää maisteriohjelmaa ovat:

Creative Sustainability (CS)

Creative Sustainability -maisteriohjelma järjestetään yhteistyössä Aallon eri korkeakoulujen kanssa ja ohjelma yhdistääkin opiskelijoita eri aloilta. Ohjelmassa pääset opiskelemaan eri aihealueita esimerkiksi kiinteistötalouden, maankäytön suunnittelun, vesitekniikan, muotoilun ja kauppatieteiden aloilta. Kestävä kehitys on vahvasti esillä kaikessa opetuksessa. Klikkaa lisätietoja Intosta!

Urban Studies and Planning (USP)

Urban Studies and Planning -maisteriohjelma valmistaa opiskelijoita ymmärtämään kaupunkikehityksen monimutkaisia haasteita. Kurssitarjonta yhdistää ainutlaatuisella tavalla kaupunkisuunnittelua ja kiinteistötaloutta. Ohjelma järjestetään yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Klikkaa lisätietoja Intosta!

Maanmittarikilta ottaa vastaan ja tarjoaa teekkarifuksikasvatusta myös CS:n ja USP:n uusille maisteriopiskelijoille!

OPINTOJEN OHJAUS JA NEUVONTA

Opinto-ohjausta ja neuvontaa antavat monet eri tahot kuten akateemiset ohjaajat, opintotuutorit/ ISOhenkilöt, opintoneuvojat, oppimispalvelujen henkilökunta ja opinto-ohjausta antava koordinaattori. Kurssikohtaista neuvontaa antavat kyseisen kurssin opettajat. Ohjauspalveluita tarjotaan myös Aallon tasolla. Lisäksi järjestetään erilaisia opintoihin liittyviä informaatiotilaisuuksia. Pääaineen opintoasioita hoitavat koordinaattorit ja opintosihteerit. Harjoitteluneuvoja päivystää Intossa olevien aikojen mukaisesti tilassa K103, Otakaari 4. Kansainvälisten asioiden suunnittelijoihin voi olla yhteydessä vaihto-opintoihin liittyen. Yhteystiedot löytyvät täältä.

Insinööritieteiden korkeakoulun opiskelijapalvelupiste sijaitsee huoneessa K103 Konetalolla osoitteessa Otakaari 4. Toimipisteestä saat opintoneuvontaa, virallisia opiskelutodistuksia (epävirallisia voit tulostaa Oodista) sekä voit noutaa valmiin tutkintotodistuksesi.

OPINTONEUVOJAT

auttavat kaikissa opintoihin liittyvissä kysymyksissä. Kysymykset voivat liittyä esim. opiskeluprosessiin, yksittäisiin kursseihin, kurssikorvaavuuksiin tai pää- ja sivuainevalintoihin. Opintoneuvojien yhteystiedot; email: advisors-eng(at)aalto.fi, puh. 050 406 4409. Neuvontaa saa myös whatsapissa ja telegramissa. Opintoneuvojat ovat tavattavissa vastaanottoaikoina, jotka päivitetään Into-sivulle. Opintoihin saat tukea myös opinto-ohjausta antavalta koordinaattori Mari Martinmaalta. Kannattaa käydä tykkäämässä Facebookissa opintoneuvolan sivusta.

Siirry sivun alkuun