ISOhenkilöt ovat vanhempia opiskelijoita (yleensä 2. vuosikurssia), joiden tehtävänä on tutustuttaa uudet fuksit opiskelijaelämään ja teekkarikulttuuriin. Muualla heitä saatetaan kutsua tuutoreiksi, mutta teekkaripiireissä he ovat ISOja. Orientaatioviikon ensimmäisenä päivänä fuksit jaetaan fuksiryhmiin, jolloin saat myös omien ISOjesi yhteystiedot. ISOt neuvovat käytännön asioissa, kuten missä on seuraava luento, miten ilmoittaudutaan kursseille, mistä saa matkakortin tai mistä saa Otaniemen parasta ruokaa keskiviikkoisin. Orientaatioviikolla ISOt ohjeistavat, auttavat ja pitävät seuraa fukseille ja vuoden mittaan he auttavat myös fuksitapahtumien järjestämisessä. ISOtoiminta on ennen kaikkea hauskaa, siinä pääsee tutustumaan moniin uusiin tuttavuuksiin ja saa loistavan mahdollisuuden kokea fuksivuoden parhaita paloja uudestaan!

ISOjen ohjaajana toimii ISOvastaava, jonka tehtäviin kuuluu esimerkiksi uusien ISOjen rekrytointi. Hän huolehtii, että ISOt tietävät missä kuuluu olla sekä muistuttaa tärkeistä asioista, auttaa koulutusten järjestämisessä ja järjestää yhdessä ISOtoimikunnan, eli ITMK:n kanssa tapahtumia kaikkien kiltojen ISOille. Vuonna 2023 ISOvastaavana toimii Ellinoora Rastas.

ISOrekry

ISOhenkilöt rekrytään vuosittain maaliskuun alkuun mennessä. Fuksien saapumista edeltävänä keväänä ISOille järjestetään koulutuksia ja tapahtumia, jotka antavat valmiuksia toimia ISOhenkilönä. ISOhenkilön tehtävät, vastuut, velvollisuudet ja hauskanpito ulottuvat fuksien ensimmäisestä päivästä aina wappuun asti.

Siirry sivun alkuun